Podmínky zapůjčení vozu

Všeobecné podmínky

Minimální věk 25 let a dva roky praxe. Řidičský průkaz skupiny B. Předložení dvou dokladů totožnosti (občanský průkaz nebo pas a řidičský průkaz). Nájemce je osobou fyzickou, u firem je smluvně vždy vázán řidič jako osoba fyzická. Vůz smí nájemce řídit pouze sám, použije-li k řízení druhého odpovídá nájemce za způsobené škody. Minimální doba pronájmu jsou 3 dny (kratší doba dohodou), v letní sezoně (od 15.června do 31.8.) 7 dní pokud není dohodnuto jinak  . Ve voze je zákaz kouření. Zákaz veškerých úprav (polepování, šroubování, vrtání apod.)


Převzetí a vrácení vozidla

Vůz se předává a vrací s plnou nádrží  pohonných hmot. Plyn a vodu nájemce před vrácením nedoplňuje. Odpadní nádrž z WC je nájemce povinen před vrácením vozu vyprázdnit, v opačném případě účtujeme 1000 kč za vyprázdnění. Převzetí a předání vozu zabere cca 45 min a je třeba s tímto počítat. Vozidlo se předává od 8.00 hodin prvního dne půjčení a vrací se do 16.00 hodin posledního dne půjčení, pokud není s pronajímatelem dohodnuto jinak.


Platební podmínky

Po rezervaci nájemce obdrží e-mailem  zálohový daňový doklad. Aby rezervace byla platná požadujeme po nájemci zaplatit 30% zálohu do 5 ti dnů jako blokaci termínu. Doplatek nájemného se platí 30 dnů před zapůjčením vozidla. Nájemce v den převzetí také skládá vratnou zálohu 25 000 kč na pokrytí možných škod jím způsobených .Servisní poplatek 1500 kč  je platbou  za přípravu OV ....vyčištění, umytí, plná nádrž vody, 2 plné PB láhve, čistá prostěradla, dolití kapalin do ostřikovačů, kontrola dalších kapalin, chemikálie do WC, školení a poučení před převzetím.Při nájmech nad 14 dní se poplatek neplatí .


Storno podmínky

60 a více dní před zapůjčením 20% , 59 až 50 dní - 30% , 49 až 30 dní - 50% , 29 až 15 dní - 80% , 14 dní  před datem účinnosti smlouvy 100% ceny nájemného  . Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.


Pojištění

Vozy jsou havarijně pojištěny se spoluúčastí 10%; min. však 10.000Kč. Při poškození nebo ztrátě něčeho v interiéru se havarijní pojištění neuplatňuje. Stejně tak při vniknutí, kde bude škoda třetí osobou. V těchto případech bude škoda odečtena z vratné kauce.


Havárie a poruchy

Nájemce je povinen ihned ohlásit jakoukoliv škodu telefonicky přímo pronajímateli. Při každé nehodě či vniknutí pachatelem vždy volat policii a chtít doklad. Vždy mít iniciály na druhého poškozeného. Vůz má asistenční službu  ČR + Evropa . 

Vzor nájemní smlouvy ke stažení :